> Linux Reviews > man >

chroot

verander root directorie


  1. chroot.2.man


1. chroot.2.man

Manpage of CHROOT

CHROOT

Section: Linux Programmeurs Handleidingen (2)
Updated: 21 Augustus 1997
Index Return to Main Contents
 

NAAM

chroot - verander root directorie  

OVERZICHT

#include <unistd.h>

int chroot(const char *pad);  

BESCHRIJVING

chroot veranderd de root directorie naar dat opgegeven in pad. Deze directorie zal gebruikt worden voor pad namen die beginnen met /. De root directorie wordt gerfd door alle kinderen van het huidige proces.

Alleen de super-gebruiker mag de root directorie veranderen.

Merk op dat deze aanroep niet de huidige werk directorie veranderd, zodat '.' buiten de boom geworteld bij '/' kan zijn.  

TERUGGEEF WAARDE

Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordt errno naar behoren gezet.  

FOUTEN

Afhankelijk van het bestandsysteem kunnen andere fouten teruggegeven worden. De meer algemene fouten worden hieronder genoemd.

EPERM
{toestemming} Het geldende UID is niet nul.
EFAULT
{fout} weg wijst buiten door u toegankelijke adres ruimte.
ENAMETOOLONG
{naam te lang} weg is te lang.
ENOENT
{geen ingang} Het bestand bestaat niet.
ENOMEM
{geen geheugen} Onvoldoende besturingssysteem geheugen voorhanden.
ENOTDIR
{geen dir} Een deel van weg is geen dir.
EACCES
{toegang} Zoek toestemming werd geweigerd op een deel van het pad voorvoegsel.
ELOOP
{cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen in het "oplossen" van pad.
EIO
{in/uit} Een In/Uit fout trad op.
 

VOLDOET AAN

SVr4, SVID, 4.4BSD, X/OPEN. Deze functie is niet deel van POSIX.1. SVr4 beschrijft extra EINTR, ENOLINK en EMULTIHOP fouttoestanden. X/OPEN beschrijft EIO, ENOMEM en EFAULT fouttoestanden niet. Deze interface wordt als over-erfd eigendom aangemerkt door X/OPEN.  

ZIE

chdir(2) {verander dir}

 

VERTALING

Alles wat tussen `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Deze handleiding uit manpages-dev 1.29 werd vertaald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

$Id: chroot.2,v 1.2 2001/12/21 15:31:47 joostvb Exp $


 

Index

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
TERUGGEEF WAARDE
FOUTEN
VOLDOET AAN
ZIE
VERTALING

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:20 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - cs - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - SVENSKA