> Linux Reviews > man >

chroot


  1. chroot.1.man


1. chroot.1.man

Manpage of CHROOT

CHROOT

Section: User Commands (1)
Updated: GNU Shell Utilities
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

chroot - provede příkaz nebo interaktivní shell se změněným kořenovým adresářem  

POUŽITÍ

chroot {--help,--version} adresář [příkaz...]  

POPIS

Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná. Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.

Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu chroot. Příkaz chroot provede zadaný příkaz s kořenovým adresářem změněným na zadaný adresář. Pokud není zadán žádný příkaz, příkaz chroot spustí interaktivní shell, jehož jméno je nastaveno v proměnné prostředí `SHELL'. Implicitní hodnota je /bin/sh.  

VOLBY

Když je GNU příkaz chroot vyvolán právě s jedním parametrem, jsou rozpoznávány následující volby:
--help
Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.
--version
Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.
 

POZNÁMKY

Na mnoha systémech může měnit kořenový adresář pouze superuživatel.


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS
VOLBY
POZNÁMKY

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:33:55 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - nl - pl - SVENSKA