> Linux Reviews > man >

chown

schimbă proprietarul și grupul unui fișier


  1. chown.1.man


1. chown.1.man

Manpage of CHOWN

CHOWN

Section: User Commands (1)
Updated: 1998-11
Index Return to Main Contents
 

NUME

chown - schimbă proprietarul și grupul unui fișier  

REZUMAT

chown [opțiuni] utilizator[:grup] fișier...

Opțiuni POSIX: [-R] [--]

Opțiuni GNU (forma cea mai scurtă): [-cfhvR] [--dereference] [--reference=rfișier] [--help] [--version] [--]  

DESCRIERE

chown schimbă utilizatorul și/sau grupul ce este proprietarul fiecărui fișier specificat de primul argument ce nu este o opțiune astfel: dacă este furnizat numai un nume de utilizator (sau ID numeric de utilizator), acel utilizator este făcut proprietarul fiecărui fișier dat, iar grupul fișierelor nu este schimbat. Dacă numele utilizatorului este urmat de caracterul ':' și un nume de grup (sau ID numeric de grup), fără spații între ele, este schimbat și grupul căruia îi aparțin fișierele.  

DETALII GNU

Versiunea GNU permite și '.' în loc de ':' (ca și BSD). [Acesta nu a fost permis de POSIX deoarece '.' este un caracter valid în numele unui utilizator.] Dacă un ':' sau un '.' este prezent după numele utilizatorului, dar numele grupului nu este specificat, acel utilizator este făcut proprietarul fișierelor iar grupul fișierelor este schimbat ca grupul de login al acelui utilizator. Dacă ':' sau '.' și numele grupului sunt specificate, dar numele utilizatorului este omis, numai grupul fișierelor este schimbat; în acest caz, chown realizează aceeași funcție ca chgrp.  

OPȚIUNI POSIX

-R
Schimbă recursiv proprietarul directoarelor și a conținutului acestora.
--
Termină lista de opțiuni.
 

OPȚIUNI GNU

-c, --changes
Descrie în amănunt acțiunile pentru fiecare fișier a cărui proprietar a fost schimbat.
-f, --silent, --quiet
Nu tipări mesaje de eroare despre fișierele ale căror proprietari nu pot fi schimbați.
-h, --no-dereference
Acționează pe legăturile simbolice înșile, în loc de obiectele către care sunt legate. Disponibil numai dacă comanda sistem lchown este disponibilă.
-v, --verbose
Descrie în amănunt acțiunile (sau non-acțiunile) luate pentru fiecare fișier.
-R, --recursive
Schimbă recursiv proprietarul directoarelor și a conținutului acestora.
--dereference
Schimbă proprietarii destinației unei legături simbolice în loc de a schimba legătura simbolică însăși. (Nou în fileutils-4.0.)
--reference=rfile
(Nou în fileutils 4.0.) Schimbă proprietarul fișier -ului cu cel al lui rfișier -ului .
 

OPȚIUNI GNU STANDARD

--help
Afișează un mesaj despre modul de folosire la ieșirea standard și termină cu succes.
--version
Afișează informații despre versiune la ieșirea standard, apoi termină cu succes.
--
Termină lista de opțiuni.
 

MEDIU (ENVIRONMENT)

Variabilele LANG, LC_ALL, LC_CTYPE și LC_MESSAGES au înțelesul obișnuit.  

CONFORM CU

POSIX 1003.2 nu permite folosirea caracterului '.' ca separator între numele utilizatorului și numele grupului.  

NOTE

Această pagină descrie chown așa cum este găsit în pachetul fileutils-4.0; alte versiuni pot fi ușor diferite. Raportați bug-uri în program la fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu.
Pagina a fost tradusă pentru RoLix.org de man_la_rolix_punct_org.


 

Index

NUME
REZUMAT
DESCRIERE
DETALII GNU
OPȚIUNI POSIX
OPȚIUNI GNU
OPȚIUNI GNU STANDARD
MEDIU (ENVIRONMENT)
CONFORM CU
NOTE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:40:44 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - cs - da - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - nl - pl - SVENSKA