> Linux Reviews > man >

chown

verander bestand eigenaar en groep


  1. chown.1.man
  2. chown.2.man


1. chown.1.man

Manpage of CHOWN

CHOWN

Section: FSF (1)
Updated: May 2000
Index Return to Main Contents
 

NAAM

chown - verander bestand eigenaar en groep  

OVERZICHT

chown [OPTIE]... EIGENAAR[.[GROEP]] BESTAND...
chown [OPTIE]... .GROEP BESTAND...
chown [OPTIE]... --reference=VBESTAND BESTAND...  

BESCHRIJVING

Deze handleiding beschrijft de GNU versie van chown. chown Veranderd de gebruiker en/of groep eigenaar voor elk gegeven bestand, aan de hand van het eerste niet-optie argument, dat als volgt wordt ge´nterpreteerd. Als alleen een gebruiker naam (of numeriek gebruiker ID) gegeven is, dan wordt die gebruiker de eigenaar van elk gegeven bestand, en de bestandsgroep wordt niet veranderd. Als de gebruiker naam gevolgd wordt door een dubbele punt of punt, en een groep naam (of numeriek groep ID), zonder spaties ertussen, dan wordt het groep eigendom ook veranderd. Als een dubbele punt of punt, maar geen groep naam volgt op de gebruikernaam, dan wordt die gebruiker de eigenaar van het bestand en de groep van de bestanden wordt veranderd naar die gebruikers login groep. Als de dubbele punt of punt, en groep gegeven worden, maar de gebruikers naam is weggelaten, dan wordt alleen de groep van de bestanden veranderd; in dit geval doet chown hetzelfde als chgrp.  

OPTIES

Verander de eigenaar en/of groep van elk BESTAND naar EIGENAAR en/of GROEP.

-c, --changes
{--veranderingen} net als verbose {praatgraag} maar rapporteer alleen wanneer een verandering werd gemaakt
--dereference
{--verwijzing} Verander waar naar verwezen wordt door elke symbolische koppeling, in plaats van de symbolische koppeling zelf
-h, --no-dereference
{--geen-verwijzing} Verander de symbolische koppelingen in plaats van de naar verwezen naar bestanden (alleen beschikbaar op systemen die het eigendom van een symbolische koppeling kunnen veranderen)
-f, --silent, --quiet
{--stil},{--zachtjes} onderdruk de meeste fout berichten
--reference=VBESTAND
{--verwijs=} Gebruik VBESTAND's eigenaar en groep, in plaats van de opgegeven EIGENAAR.GROEP waardes
-R, --recursive
{--herhaaldelijk} werk recursief op bestanden en directories
-v, --verbose
{--praatgraag} geef een diagnose-bericht voor elk verwerkt bestand
--help
{--hulp} geef deze hulp en eindig
--version
{--versie} geef versie informatie en eindig

Eigenaar blijft onveranderd als weggelaten. Groep blijft onveranderd als weggelaten, maar veranderd naar de login groep als ge´mpliceerd door een punt. Een dubbele punt mag de punt vervangen.  

AUTEUR

Geschreven door David MacKenzie.  

RAPPORTEER BUGS

Rapporteer bugs aan <bug-fileutils@gnu.org>.  

COPYRIGHT

Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
Dit is vrije software; zie de broncode voor kopieer condities. Er is GEEN aansprakelijkheid; zelfs niet voor VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.  

ZIE OOK

De volle beschrijving voor chown wordt bijgehouden als een Texinfo handleiding. Als de info en chown programma's goed zijn ge´nstalleerd op uw locatie, dan zal de opdracht
info chown

toegang moeten geven tot de volledige handleiding.

 

VERTALING

Alles wat tussen `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Deze handleiding van chown 4.01 werd vertaald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

$Id: chown.1,v 1.2 2001/12/20 22:36:19 joostvb Exp $


 

Index

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
OPTIES
AUTEUR
RAPPORTEER BUGS
COPYRIGHT
ZIE OOK
VERTALING

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:20 GMT, October 23, 2013

2. chown.2.man

Invalid Manpage

Invalid Manpage

The requested file (stdin) is not a valid (unformatted) man page.

SVENSKA - cs - da - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - ro - SVENSKA