> Linux Reviews > man >

chown

ændre bruger og gruppe på filer


  1. chown.1.man


1. chown.1.man

Manpage of CHOWN

CHOWN

Section: FSF (1)
Updated: November 1998
Index Return to Main Contents
 

NAVN

chown - ændre bruger og gruppe på filer  

SYNOPSIS

chown [OPTION]... EJER[.[GRUPPE]] FIL...
chown [OPTION]... .GRUPPE FIL...
chown [OPTION]... --reference=RFIL FIL...  

BESKRIVELSE

Denne manualside dokumenterer GNU-versionen af chown. chown ændre bruger- og/eller gruppeejerskabet for de givne filer i henhold til det første ikke-tilvalgs argument, der vil blive fortolket som følger: Hvis der kun er givet et brugernavn (eller numerisk brugerID) vil denne bruger blive gjort til ejer af filen og filens gruppe vil ikke blive ændret. Hvis brugernavnet bliver efterfulgt at et kolon eller et punktum og et gruppenavn (eller numerisk gruppeID) uden noget mellemrum imellem, så vil gruppeejerskabet af filen også blive ændret. Hvis brugernavnet efterfølgens af et kolon eller et punktum uden noget gruppenavn vil filens gruppe blive ændret til brugerens logingruppe. Hvis der er givet et kolon eller et punktum uden noget brugernavn, vil kun filens gruppe blive ændret, i dette tilfælde vil chown have samme funktionalitet som chgrp.  

TILVALG

Ændre ejeren og/eller gruppen for enhver FIL til EJER og/eller GRUPPE.

-c, --changes
skrive hvergang der sker en ændring
--dereference
påvirk filen der bliver lænket til i stedet for selve lænken
-h, --no-dereference
påvirk lænken i stedet for den fil der er lænket til
-f, --silent, --quiet
undertryk de fleste fejlbeskeder
--reference=RFIL
brug ejer og gruppe af RFIL istedet for at bruge eksplicit EJER.GRUPPE væredier
-R, --recursive
arbejd på filer og kataloger rekursivt
-v, --verbose
forklar hvad der bliver gjort
--help
vis hjælpetekst og stop
--version
vis versionsinformation og stop

Ejer er uændret hvis det ikke er angivet. Gruppe er uændret hvis det ikke er angivet, men ændret til logingruppe hvis der er et punktum. Et kolon kan erstatte punktummet  

FEJLMELDING

Send fejl til <bug-fileutils@gnu.org>.  

SE OGSÅ

Hele dokumentationer for chown bliver vedligeholdt som en Texinfo-manual. Hvis info og chown programmerne er korrekt installeret på din maskine vil komandoen
info chown

give dig adgang til hele manualen.


 

Index

NAVN
SYNOPSIS
BESKRIVELSE
TILVALG
FEJLMELDING
SE OGSÅ

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:23 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - cs - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - nl - pl - ro - SVENSKA