> Linux Reviews > man >

chown


  1. chown.1.man


1. chown.1.man

Manpage of CHOWN

CHOWN

Section: User Commands (1)
Updated: GNU File Utilities
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

chown - změní vyjmenovaným souborům vlastníka, případně i skupinu  

POUŽITÍ

chown [-Rcfv] [--recursive] [--changes] [--help] [--version] [--silent] [--quiet] [--verbose] [uživatel][:.][skupina] soubor...  

DESCRIPTION

Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná. Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.

Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu chown. Příkaz chown změní vlastníka (případně skupinu) zadaných souborů. Vlastník nebo skupina je zadán prvním parametrem, který není volbou. Pokud je zadáno pouze uživatelské jméno nebo číslo, bude změněn pouze vlastník. Pokud je za označením uživatele tečka nebo dvojtečka následovaná (bez mezer) jménem nebo číslem skupiny, bude změněna i skupina. Pokud je za označením uživatele pouze tečka nebo dvojtečka, bude souboru nastaven jako vlastník zadaný uživatel a jako skupina jeho přihlašovací skupina. Pokud je zadána pouze tečka nebo dvojtečka a označení skupiny, bude změněna pouze skupina. V tomto případě se chown chová jako příkaz chgrp.  

VOLBY

-c, --changes
Podrobně vypisuje soubory, jejichž vlastnictví se skutečně mění.
-f, --silent, --quiet
Nevypisuje chybová hlášení o souborech, jejichž vlastnictví nemůže být změněno.
-v, --verbose
Podrobně vypisuje hlášení o všech souborech.
-R, --recursive
U zadaných adresářů rekurzivně změní skupinu vlastníků i jejich obsahu.
--help
Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.
--version
Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
DESCRIPTION
VOLBY

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:33:55 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - da - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - nl - pl - ro - SVENSKA