> Linux Reviews > man >

chmod

schimbă permisiunile de acces a fișierelor


  1. chmod.1.man


1. chmod.1.man

Manpage of CHMOD

CHMOD

Section: User Commands (1)
Updated: 2000-08
Index Return to Main Contents
 

NUME

chmod - schimbă permisiunile de acces a fișierelor  

REZUMAT

chmod [opțiuni] mod fișier...

Opțiuni POSIX: [-R] [--]

Desemnarea modului în GNU: [--reference=fișier_referință]

Opțiuni GNU (forma cea mai scurtă): [-cfvR] [--help] [--version] [--]  

DESCRIERE

chmod schimbă permisiunile fiecărui fișier furnizat ca argument, în conformitate cu mod, care este fie o reprezentare simbolică a schimbărilor ce trebuie făcute, fie un număr octal reprezentând pattern-ul de biți pentru noile permisiuni.

Formatul unui argument de schimbare a modului simbolic este
`[ugoa...][[+-=][rwxXstugo...]...][,...]'.

Un astfel de argument este o listă de comenzi de schimbare a modului simbolic, separate de virgule. Fiecare comandă de schimbare a modului simbolic începe cu zero sau mau multe dintre literele `ugoa'; acestea controlează căruia dintre utilizatori îi va fi schimbat permisiunea de acces pentru fișierul care va fi schimbat: utilizatorul care este proprietarul acestuia (u), ceilalți utilizatori în grupul fișierului (g), alți utilizatori ce nu aparțin grupului fișierului (o), sau toți utilizatorii (a). Prin urmare `a' este echivalent cu `ugo'. Dacă nici una dintre acestea nu este furnizată, efectul este ca și cum ar fi fost dat `a', dar biții care sunt setați în umask nu sunt afectați.

Operatorul `+' face ca permisiunile selectate să fie adăugate la permisiunile existente a fiecărui fișier; `-' face ca acestea să fie îndepărtate; iar `=' face ca acestea să fie singurele permisiuni pe care le are fișierul.

Literele `rwxXstugo' selectează noile permisiuni pentru utilizatorii specificați: citire (r), scriere (w), execuție (sau acces pentru directoare) (x), execuție numai dacă fișierul este un director sau are deja permisiunea de execuție pentru un anumit utilizator (X), setează ID-ul utilizatorului sau grupului la execuție (s), bitul lipicios (sticky) (t) permisiunile pe care le are utilizatorul care este proprietarul curent al fișierului (u), permisiunile pe care le au alți utilizatori aflați în grupul fișierului (g), și permisiuni pe care le au alți utilizatori neaflați în grupul fișierului (o). (Prin urmare, `chmod g-s fișier' îndepărtează bitul set-group-ID (sgid), `chmod ug+s fișier' setează atât bitul suid cât și sgid, iar `chmod o+s fișier' nu face nimic.)

`Bitul lipicios' (sticky bit) nu este descris de POSIX. Numele este derivat din înțelesul original: păstrază textul programului pe unitatea (device) de swap. În acele zile, când acesta era setat pentru un director, aceasta însemna că numai proprietarul acelui fișier și proprietarul acelui director puteau șterge fișierul din acel director. (Acesta este folosit de obicei în directoare cum ar fi /tmp care au permisiuni de scriere pentru toți utilizatorii.)

Un mod numeric este compus din 1 până la patru cifre octale (0-7), derivate din adunarea fiecărui bit cu valorile 4, 2 și 1. Orice bit omis se presupune a fi zero. Prima cifră selectează atributele ID utilizator setat (4), ID grup setat (2) și `bit lipicios' (1). A doua cifră selectează permisiunile pentru utilizatorul care este proprietarul fișierului: citire (4), scriere (2) și execuție (1); a treia cifră selectează permisiunile pentru alți utilizatori în grupul fișierului, cu aceleași valori; a patra cifră corespunde permisiunilor celorlalți utilizatori care nu aparțin grupului fișierului, cu aceleași valori.

chmod nu schimbă niciodată permisiunile legăturilor simbolice, deoarece apelul sistem chmod nu le poate schimba permisiunile. Aceasta nu este o problemă deoarece permisiunile legăturilor simbolice nu sunt folosite niciodată. Totuși, pentru fiecare legătură listată în linia de comandă, chmod schimbă permisiunile fișierului către care este legătura. În schimb, chmod ignoră legăturile simbolice întâlnite în timpul traversări recursive a directoarelor.  

OPȚIUNI POSIX

-R
Schimbă recursiv permisiunile directoarelor și conținutul lor.
--
Termină lista de opțiuni.
 

DESCRIERI ADIȚIONALE GNU

O extensie GNU (nouă în fileutils 4.0) permite folosirea opțiunii --reference=rfișier ca o descriere a modului: aceeași cu cea a rfișier -ului .  

OPȚIUNI GNU

-c, --changes
Descrie în amănunt acțiunile pentru fiecare fișier al cărui permisiuni au fost schimbate.
-f, --silent, --quiet
Nu tipări mesaje de eroare despre fișierele ale căror permisiuni nu pot fi schimbate.
-v, --verbose
Descrie în amănunt acțiunile sau non-acțiunile luate pentru fiecare fișier.
-R, --recursive
Schimbă recursiv permisiunile directoarelor și conținutul acestora.
 

OPȚIUNI GNU STANDARD

--help
Afișează un mesaj despre modul de folosire la ieșirea standard și termină cu succes.
--version
Afișează informații despre versiune la ieșirea standard, apoi termină cu succes.
--
Termină lista de opțiuni.
 

MEDIU (ENVIRONMENT)

Variabilele LANG, LC_ALL, LC_CTYPE și LC_MESSAGES au înțelesul obișnuit. Pentru un sistem conform-XSI: NLSPATH are înțelesul obișnuit.  

CONFORM CU

POSIX 1003.2 cere numai opțiunea -R. Folosirea altor opțiuni ar putea să nu fie portabilă. Acest standard nu descrie bit-ul de permisiune `t'. Acest standard nu specifică dacă chmod trebuie să păstreze consistența curățând sau refuzând să seteze biții suid și sgid, de exemplu, când toți biții execuție sunt curățați, și nici dacă chmod onorează bit-ul `s'.

 

MODURI NON-STANDARD

Am descris anterior folosirea bit-ului `t' pentru directoare. Diverse sisteme atașează înțelesuri speciale unor combinații de biți (moduri) ce altfel n-ar avea un înțeles. În particular, Linux, urmând comportamentul sistemului System V (vedeți System V Interface Definition (SVID) Versiunea 3), lasă bit-ul sgid pentru fișierele fără permisiuni de execuție pentru grup să marcheze fișierul pentru încuiere obligatorie. Pentru detalii suplimentare, vedeți fișierul /usr/src/linux/Documentation/mandatory.txt.

 

NOTE

Această pagină descrie chmod așa cum este găsit în pachetul fileutils-4.0; alte versiuni pot fi ușor diferite. Trimiteți corecții și adăugiri la aeb@cwi.nl. Raportați bug-uri în program la fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu.
Pagina a fost tradusă pentru RoLix.org de man_la_rolix_punct_org.
 

VEDEȚI ȘI

chattr(1), chown(1), install(1), chmod(2), stat(2), umask(2)


 

Index

NUME
REZUMAT
DESCRIERE
OPȚIUNI POSIX
DESCRIERI ADIȚIONALE GNU
OPȚIUNI GNU
OPȚIUNI GNU STANDARD
MEDIU (ENVIRONMENT)
CONFORM CU
MODURI NON-STANDARD
NOTE
VEDEȚI ȘI

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:40:44 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - cs - da - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - nl - pl - SVENSKA