> Linux Reviews > man >

chgrp

schimbă grupul căruia îi aparțin fișierele


  1. chgrp.1.man


1. chgrp.1.man

Manpage of CHGRP

CHGRP

Section: (1)
Updated: 2000-08
Index Return to Main Contents
 

NUME

chgrp - schimbă grupul căruia îi aparțin fișierele  

REZUMAT

chgrp [opțiuni] grup fișier...

Opțiuni POSIX: [-R] [--]

Opțiuni POSIX 1003.1-2001: [-hHLPR]

Desemnarea grupului în GNU: [--reference=rfișier]

Opțiuni GNU (forma cea mai scurtă): [-cfvR] [--help] [--version] [--]  

DESCRIERE

chgrp schimbă grupul căruia îi aparține fiecare fișier dat ca argument la grup, care poate fi atât un nume de grup cât și ID-ul numeric al grupului.  

OPȚIUNI POSIX

-R
Schimbă recursiv grupul căruia îi aparțin directoarele și conținutul acestora. (Și continuă chiar dacă au loc erori.)
--
Termină lista de opțiuni.
 

OPȚIUNI ÎN PROIECT

-h
Pentru fiecare fișier dat ca argument furnizat ce este un symlink, schimbă grupul căruia îi aparține symlink-ul, în loc de obiectul către care este legat. Dacă sistemul nu suportă posesiunea de grup pentru symlink-uri, nu fă nimic pentru un symlink.
-H
(Când dat împreună cu -R.) Pentru fiecare fișier dat ca argument care este un symlink către un director, schimbă grupul căruia îi aparține directorul și toate fișierele în ierarhia de fișiere de sub el.
-L
(Când dat împreună cu -R.) Pentru fiecare fișier, fie că e argument în linia de comandă, fie că este întâlnit în timpul parcurgerii ierarhiei de fișiere, care este un symlink către un director, schimbă grupul căruia îi aparține directorul și toate fișierele în ierarhia de fișiere de sub el.
-P
(Când dat împreună cu -R.) Pentru fiecare fișier, fie că e argument în linia de comandă, fie că este întâlnit în timpul parcurgerii ierarhiei de fișiere, care este un symlink, schimbă grupul căruia îi aparține symlink-ul respectiv, în loc de obiectul către care este legat. Dacă sistemul nu suportă posesiunea de grup pentru symlink-uri, nu fă nimic pentru un symlink. Acesta este comportamentul implicit.
-R
Schimbă recursiv posesiunea de grup a directoarelor și conținutul lor.
 

DESCRIERI ADIȚIONALE GNU

O extensie GNU (nouă în fileutils 4.0) permite folosirea opțiunii --reference=rfișier ca o descriere a grupului: aceeași cu cea a rfișier -ului .  

OPȚIUNI GNU

-c, --changes
Descrie în amănunt acțiunile pentru fiecare fișier al cărui grup a fost schimbat.
-f, --silent, --quiet
Nu tipări mesaje de eroare despre fișierele ale căror grup nu poate fi schimbat.
-h, --no-dereference
Acționează pe legăturile simbolice înșile, în loc de obiectele către care sunt legate. Disponibil numai dacă comanda sistem lchown este disponibilă.
-v, --verbose
Descrie în amănunt acțiunile sau non-acțiunile luate pentru fiecare fișier.
-R, --recursive
Schimbă recursiv posesiunea de grup a directoarelor și conținutul acestora.
 

OPȚIUNI GNU STANDARD

--help
Afișează un mesaj despre modul de folosire la ieșirea standard și termină cu succes.
--version
Afișează informații despre versiune la ieșirea standard, apoi termină cu succes.
--
Termină lista de opțiuni.
 

MEDIU (ENVIRONMENT)

Variabilele LANG, LC_ALL, LC_CTYPE și LC_MESSAGES au înțelesul obișnuit. Pentru un sistem conform-XSI: NLSPATH are înțelesul obișnuit.  

CONFORM CU

POSIX 1003.2 cere numai opțiunea -R. Folosirea altor opțiuni ar putea să nu fie portabilă.  

NOTE

Această pagină descrie chgrp așa cum este găsit în pachetul fileutils-4.0; alte versiuni pot fi ușor diferite. Raportați bug-uri în program la fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu.
Pagina a fost tradusă pentru RoLix.org de man_la_rolix_punct_org.


 

Index

NUME
REZUMAT
DESCRIERE
OPȚIUNI POSIX
OPȚIUNI ÎN PROIECT
DESCRIERI ADIȚIONALE GNU
OPȚIUNI GNU
OPȚIUNI GNU STANDARD
MEDIU (ENVIRONMENT)
CONFORM CU
NOTE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:40:44 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - cs - da - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - SVENSKA