> Linux Reviews > man >

chgrp

ændre gruppeejerskab


  1. chgrp.1.man


1. chgrp.1.man

Manpage of CHGRP

CHGRP

Section: FSF (1)
Updated: November 1998
Index Return to Main Contents
 

NAVN

chgrp - ændre gruppeejerskab  

SYNOPSIS

chgrp [OPTION]... GRUPPE FIL...
chgrp [OPTION]... --reference=RFIL FIL...  

BESKRIVELSE

Ændre gruppeejerskabet for enhver FIL til GRUPPE

-c, --changes
ligesom verbose men rapporterer kun når der bliver lavet ændringer
-h, --no-dereference
påvirker symbolske lænker i stedet for filen der er lænket til (kun tilgængelig på systemer med lchown-systemkaldet)
-f, --silent, --quiet
undertrykker de fleste fejlbeskeder
--reference=RFIL
bruger RFILs gruppe i stedet for GRUPPE
-R, --recursive
ændre filer og kataloger rekursivt
-v, --verbose
skriver en besked for alle filer den undersøger
--help
viser hjælpetekst og stopper
--version
viser versionsinformation og stopper
 

FEJLMELDING

Rapporter fejl til <bug-fileutils@gnu.org>.  

SE OGSÅ

Hele dokumentationen for chgrp bliver vedligeholdt som Texinfo manual. Hvis info and chgrp programmerne er korrekt installeret på dit system vil komandoen
info chgrp

give dig adgang til den fulde manual.


 

Index

NAVN
SYNOPSIS
BESKRIVELSE
FEJLMELDING
SE OGSÅ

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:23 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - cs - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - ro - SVENSKA