> Linux Reviews > man >

chgrp


  1. chgrp.1.man


1. chgrp.1.man

Manpage of CHGRP

CHGRP

Section: User Commands (1)
Updated: GNU File Utilities
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

chgrp - změní vyjmenovaným souborům skupinu vlastníků  

POUŽITÍ

chgrp [-Rcfv] [--recursive] [--changes] [--silent] [--quiet] [--verbose] [--help] [--version] skupina soubor...  

POPIS

Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná. Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.

Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu chgrp. Příkaz chgrp změní skupinu vlastníků zadaných souborů na hodnotu zadanou jménem nebo číslem (group ID) skupiny.  

VOLBY

-c, --changes
Podrobně vypisuje soubory, jejichž vlastnictví se skutečně mění.
-f, --silent, --quiet
Nevypisuje chybová hlášení o souborech, jejichž vlastnictví nemůže být změněno.
-v, --verbose
Podrobně vypisuje hlášení o všech souborech.
-R, --recursive
U zadaných adresářů rekurzivně změní skupinu vlastníků i jejich obsahu.
--help
Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.
--version
Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS
VOLBY

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:33:55 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - da - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - ro - SVENSKA