> Linux Reviews > man >

chdir

, fchdir verander de werk directorie


  1. chdir.2.man


1. chdir.2.man

Manpage of CHDIR

CHDIR

Section: Linux Programmeurs Handleiding (2)
Updated: 21 Augustus 1997
Index Return to Main Contents
 

NAAM

chdir, fchdir - verander de werk directorie  

OVERZICHT

#include <unistd.h>

int chdir(const char *pad);
int fchdir(int bi);  

BESCHRIJVING

chdir veranderd de huidige directorie naar dat opgegeven onder pad.

fchdir is hetzelfde als chdir, maar de directorie wordt gegeven als een open bestandindicator.  

EIND WAARDE

Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en errno wordt naar behoren gezet.  

FOUTEN

Afhankelijk van het bestandsysteem kunnen andere fouten worden teruggegeven. De meer algemene fouten voor chdir worden hieronder genoemd:
EFAULT
{fout} pad wijst buiten door u toegankelijke adres ruimte.
ENAMETOOLONG
{naam te lang} pad Is te lang.
ENOENT
{geen ingang} Het bestand bestaat niet.
ENOMEM
{geen geheugen} Onvoldoende besturingssysteem geheugen was voorhanden.
ENOTDIR
{geen dir} Een deel van pad is geen directorie.
EACCES
{toegang} Zoek toestemming is geweigerd op een deel van pad.
ELOOP
{cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij het "oplossen" van pad.
EIO
{in uit} Een In/Uit fout trad op.

De algemene fouten voor fchdir worden hieronder genoemd:

EBADF
{slecht bestand} bi is geen geldige bestandindicator.
EACCES
{toegang} Zoek-toestemming werd geweigerd voor het directorie-openen voor bi.
 

VOLDOET AAN

De chdir aanroep is verenigbaar met SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.4BSD. SVr4 beschrijft de extra fouttoestanden EINTR, ENOLINK, en EMULTIHOP maar heeft ENOMEM niet. POSIX.1 heeft ENOMEM en ELOOP fouttoestanden niet. X/OPEN heeft EFAULT, ENOMEM en EIO fouttoestanden niet.

De fchdir aanroep is verenigbaar met SVr4, 4.4BSD en X/OPEN. SVr4 beschrijft extra EIO, EINTR, en ENOLINK fouttoestanden. X/OPEN beschrijft extra EINTR en EIO fouttoestanden.  

ZIE

getcwd(3) {krijg huidige werk dir}, chroot(2) {verander root}

 

VERTALING

Alles wat tussen `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Deze handleiding uit manpages-dev 1.29 werd vertaald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

$Id: chdir.2,v 1.2 2001/12/21 15:31:47 joostvb Exp $


 

Index

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
EIND WAARDE
FOUTEN
VOLDOET AAN
ZIE
VERTALING

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:20 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - cs - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - SVENSKA