> Linux Reviews > man >

charmap


  1. charmap.5.man


1. charmap.5.man

Manpage of charmap

charmap

Section: Linux - příručka uživatele (5)
Updated: 4. července 1998
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

charmap - symboly pro definici kódování znaků  

POPIS

Popis kódování znakové sady (charmap) definuje znakovou sadu dostupných znaků a jejich kódování. Všechny podporované sady musí obsahovat portable character set (přenositelnou znakovou sadu). Ta je definována v souboru /usr/lib/nls/charmap/POSIX jako referenční zdroj.  

SYNTAXE

Popis znakové sady začíná hlavičkou, která obsahuje následující klíčová slova:
<codeset>
následované jménem znakové sady.
<mb_cur_max>
je následováno maximálním počtem bytů ve vícebytovém znaku. V současné době nejsou vícebytové znaky podporovány. Implicitní hodnota je 1.
<mb_cur_min>
je následováno minimálním počtem bytů na znak. Tato hodnota musí být menší nebo rovna mb_cur_max. Není-li zadána, považuje se za její hodnotu hodnota mb_cur_max.
<escape_char>
je následováno znakem, který má být použit jako prefix pro znaky, které je třeba interpretovat speciálním způsobem. Implicitně je to zpětné lomítko ( \\ ).
<comment_char>
je následováno znakem, který bude použit pro uvození komentářů. Implicitně # .

Vlastní definice začíná klíčovým slovem CHARMAP napsaným od prvního sloupce.

Další řádky souboru mohou mít jeden ze dvou tvarů pro definici kódování:

<symbolické-jméno> <kódování> <komentář>
Definuje přesně jeden znak a jeho kódování.

<symbolické-jméno>...<symbolické-jméno> <kódování> <komentář>
Tato forma definuje několik znaků, přičemž definuje vícebytové znaky, které nejsou momentálně podporovány.

Poslední řádka definici znakové sady musí obsahovat END CHARMAP.  

SYMBOLICKÁ JMÉNA

Symbolické jméno pro znak obsahuje pouze znaky z portable character set. Samotné jméno je uzavřeno do <>. Znaky následující po <escape_char> jsou interpretovány jako oni sami; například sekvence '<\\\\\\>>' reprezentuje symbolické jméno '\\>' uzavřené v <>.  

ZNAKOVÉ KÓDOVÁNÍ

Kódování může mít jednu ze tří forem:
<escape_char>d<číslo>
s desítkovým číslem
<escape_char>x<číslo>
s šestnáctkovým číslem
<escape_char><číslo>
s osmičkovým číslem.

 

SOUBORY

/usr/lib/nls/charmap/*  

AUTOR

Jochen Hein (jochen.hein@delphi.central.de)  

SPLŇUJE STANDARDY

POSIX.2  

VIZ TÉŽ

setlocale(3), localeconv(3), locale(1), locale(5), localedef(1),


 

Index

JMÉNO
POPIS
SYNTAXE
SYMBOLICKÁ JMÉNA
ZNAKOVÉ KÓDOVÁNÍ
SOUBORY
AUTOR
SPLŇUJE STANDARDY
VIZ TÉŽ

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:33:55 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - SVENSKA