> Linux Reviews > man >

byteorder


  1. byteorder.3.man


1. byteorder.3.man

Manpage of BYTEORDER

BYTEORDER

Section: Linux - příručka programátora (3)
Updated: 31. března 1997
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

htonl, htons, ntohl, ntohs - konverze pořadí bajtů mezi počítačovým a sí»ovým  

SYNTAXE

#include <netinet/in.h>

unsigned long int htonl(unsigned long int hostlong);

unsigned short int htons(unsigned short int hostshort);

unsigned long int ntohl(unsigned long int netlong);

unsigned short int ntohs(unsigned short int netshort);
 

POPIS

Funkce htonl() konvertuje long integer hostlong z počítačového pořadí bajtů na sí»ové.

Funkce htons() konvertuje short integer hostshort z počítačového pořadí bajtů na sí»ové.

Funkce ntohl() konvertuje long integer netlong ze sí»ového pořadí bajtů na počítačové.

Funkce ntohs() konvertuje short integer netshort ze sí»ového pořadí bajtů na počítačové.

Na architektuře i80x86 je počítačové pořadí bajtů little endian (Least Significant Byte), ale sí»ové pořadí dat je opačné - MSB ( Most Significant Byte).  

SPLŇUJE STANDARDY

BSD 4.3  

DAL©Í INFORMACE

gethostbyname(3), getservent(3)


 

Index

JMÉNO
SYNTAXE
POPIS
SPLŇUJE STANDARDY
DAL©Í INFORMACE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:33:54 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl