> Linux Reviews > man >

atrun


  1. atrun.8.man


1. atrun.8.man

Manpage of ATRUN

ATRUN

Section: Linux Programmer's Manual (8)
Updated: Nov 1996
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

atrun - spouští úlohy, které čekají ve frontě na pozdější provedení  

POUŽITÍ

atrun [-l prům_zátěž] [-d]  

DESCRIPTION

atrun spouští úlohy vložené do fronty programem at(1). Je to shellový skript obsahující vyvolání /usr/sbin/atd s volbou -s a je poskytnut pro zpětnou kompatibilitu se staršími systémy.  

VIZ TAKÉ

at(1), atd(8).  

AUTOR

At byl z většiny napsán Thomasem Koenigem, ig25@rz.uni-karlsruhe.de.  

PŘELOŽIL

Ondřej Kavka (ondrej.kavka@pslib.cz).


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
DESCRIPTION
VIZ TAKÉ
AUTOR
PŘELOŽIL

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:33:53 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl