> Linux Reviews > man >

atoi

, atol, atoll, atoq przekształcenie łańcucha na wartość całkowitą


  1. atoi.3.man


1. atoi.3.man

Manpage of ATOI

ATOI

Section: Podręcznik programisty Linuksa (3)
Updated: 2001-12-17
Index Return to Main Contents
 

NAZWA

atoi, atol, atoll, atoq - przekształcenie łańcucha na wartość całkowitą  

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>

int atoi(const char *nptr);

long atol(const char *nptr);
long long atoll(const char *nptr);
long long atoq(const char *nptr);
 

OPIS

Funkcja atoi() przekształca początkową część łańcucha wskazywanego przez nptr na int. Działa tak samo, jak

strtol(nptr, (char **)NULL, 10);

z wyjątkiem tego, że atoi() nie wykrywa błędów.

Funkcje atol() i atoll() zachowują się tak samo, jak atoi, z tym wyjątkiem, że przekształcają początkową część przekazanego im łańcucha na - w zależności od typu zwracanego przez te funkcje - odpowiednio long oraz long long. atoq() jest przestarzałą nazwą dla atoll().  

WARTOŚĆ ZWRACANA

Zwracany jest wynik przekształcenia.  

ZGODNE Z

SVID 3, POSIX.1, BSD 4.3, ISO/IEC 9899. ISO/IEC 9899:1990 (C89) i POSIX.1 (edycja z 1996r.) zawierają tylko funkcje atoi() i atol(); C99 dodaje funkcje atoll().  

UWAGI

Niestandardowa funkcja atoq() nie występuje w libc 4.6.27 i glibc 2, ale jest obecna w libc5 i libc 4.7 (chociaż tylko jako funkcja włączana (inline) w <stdlib.h> aż do libc 5.4.44). Funkcja atoll() występuje w glibc 2 od wersji 2.0.2, ale ma jej w libc4 i libc5.  

ZOBACZ TAKŻE

atof(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
WARTOŚĆ ZWRACANA
ZGODNE Z
UWAGI
ZOBACZ TAKŻE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:48 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - cs - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - SVENSKA