> Linux Reviews > man >

atoi

Převedená hodnota.


  1. atoi.3.man


1. atoi.3.man

Manpage of ATOI

ATOI

Section: Linux - příručka programátora (3)
Updated: 6.ledna 1997
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

atoi - převádí řetězec na číslo typu integer  

SYNTAXE

#include <stdlib.h>

int atoi(const char *nptr);
 

POPIS

Funkce atoi() převádí úvodní část řetězce nptr na číslo typu integer. Její chování je totožné s funkcí

strtol(nptr, (char **)NULL, 10);

kromě toho, že atoi() nedetekuje chyby.  

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Převedená hodnota.  

SPLŇUJE STANDARDY

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899  

DALŠÍ INFORMACE

atof(3), atol(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)


 

Index

JMÉNO
SYNTAXE
POPIS
NÁVRATOVÁ HODNOTA
SPLŇUJE STANDARDY
DALŠÍ INFORMACE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:33:53 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - SVENSKA