> Linux Reviews > man >

atd


  1. atd.8.man


1. atd.8.man

Manpage of ATD

ATD

Section: Linux Programmer's Manual (8)
Updated: Mar 1997
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

atd - spouští úlohy, které čekají ve frontě na pozdější provedení  

POUŽITÍ

atd [-l prům_zátěž] [-b interval_dávek] [-d] [-s]  

POPIS

atd spouští úlohy vložené do fronty programem at(1).

 

VOLBY

-l
Určuje omezující faktor zátěže, při jehož překročení se nemají provádět dávkové úlohy, na jinou hodnotu, než je přednastavená 0.8. Pro systém SMP s n procesory, budete pravděpodobně chtít nastavit tuto hodnotu výše než n-1.
-b
Určuje minimální interval v sekundách mezi spuštěním dvou dávkových úloh (přednastaveno 60).
-d
Debug; vypisuje chybové zprávy na standardní chybový výstup namísto použití syslog(3).
-s
Zpracuje frontu programů at/batch pouze jednou. Toto je hlavně pro kompatibilitu se starými verzemi programu at; atd -s je ekvivalentní se starým příkazem atrun . Skript vyvolávající atd -s je nainstalován jako /usr/sbin/atrun pro zpětnou kompatibilitu.
 

VAROVÁNÍ

atd nebude fungovat, pokud je jeho spool adresář připojen přes NFS (i když bude použit no_root_squash).  

SOUBORY

/var/spool/at Adresář pro ukládání úloh; měl by mít práva 700, vlastník daemon.

/var/spool/at/spool Adresář pro ukládání výstupu; měl by mít práva 700, vlastník daemon.

/etc/at.allow, /etc/at.deny určují, kdo může používat at.  

VIZ TAKÉ

at(1), atrun(1), cron(8), crontab(1), syslog(3), at.deny(5), at.allow(5).  

CHYBY

Funkce atd by měly být zahrnuty do cron(8).

 

PŘELOŽIL

Ondřej Kavka (ondrej.kavka@pslib.cz).


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS
VOLBY
VAROVÁNÍ
SOUBORY
VIZ TAKÉ
CHYBY
PŘELOŽIL

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:33:53 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl