> Linux Reviews > man >

alarm

ustawienie budzika w celu dostarczenia sygnału


  1. alarm.2.man


1. alarm.2.man

Manpage of ALARM

ALARM

Section: Podręcznik programisty Linuksa (2)
Updated: 1993-07-21
Index Return to Main Contents
 

NAZWA

alarm - ustawienie budzika w celu dostarczenia sygnału  

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

unsigned int alarm(unsigned int seconds);
 

OPIS

alarm prowadzi do dostarczenia procesowi sygnału SIGALRM po czasie seconds sekund.

Jeśli seconds wynosi zero, żaden nowy alarm nie jest planowany.

W każdym przypadku, dowolny ustwiony wcześniej alarm jest anulowany.  

WARTOŚĆ ZWRACANA

alarm zwraca ilość sekund pozostałych do dostarczenia poprzedniego alarmu, lub zero gdy nie było wcześniej żadnego alarmu.  

UWAGI

alarm i setitimer dzielą ten sam timer; wywołania jednej z tych funkcji będą interferować z użyciem drugiej.

sleep() może zostać zaimplementowane za pomocą SIGALRM; mieszanie wywołań alarm() i sleep() jest kiepskim pomysłem.

Szeregowane opóźnienia mogą jak zwykle powodować opóźnienie uruchomienia procesu o dowolny okres czasu.  

ZGODNE Z

SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3  

ZOBACZ TAKŻE

setitimer(2), signal(2), sigaction(2), gettimeofday(2), select(2), pause(2), sleep(3)


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
WARTOŚĆ ZWRACANA
UWAGI
ZGODNE Z
ZOBACZ TAKŻE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:47 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - nl - SVENSKA