> Linux Reviews > man >

acct

zet proces accounting aan of uit


  1. acct.2.man


1. acct.2.man

Manpage of ACCT

ACCT

Section: Linux Programmeurs Handleiding (2)
Updated: 4 November 1998
Index Return to Main Contents
 

NAAM

acct - zet proces accounting aan of uit  

OVERZICHT

#include <unistd.h>

int acct(const char *bestandnaam);
 

BESCHRIJVING

Accounting wordt aangezet als acct aangeroepen wordt met de naam van een bestaand bestand als argument. Voor elk proces wordt dan bij beŽindigen een notering aan het einde van bestandnaam toegevoegd. Een NULL argument zorgt dat accounting uitgezet wordt.  

EIND WAARDE

Bij succes wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordt errno naar behoren gezet.  

FOUTEN

ENOSYS
{geen systeem} BSD proces accounting werd niet mogelijk gemaakt toen de kernel gecompileerd werd. De kernel configuratie vlag die dit bepaald is CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT.
ENOMEM
{geen geheugen} Geen geheugen meer.
EPERM
{toestemming} Het aanroepende proces heeft geen toestemming om proces accounting aan te zetten.
EACCESS
{toegang} Het argument bestandnaam is geen normaal bestand.
EIO
{in/uit} Fout bij het schrijven naar het bestand bestand.
EUSERS
{gebruikers} Er zijn geen vrije bestandstructuren of het geheugen is op.
 

VOLDOET AAN

SVr4 (maar niet POSIX). SVr4 beschrijft EACCES, EBUSY, EFAULT, ELOOP, ENAMETOOLONG, ENOTDIR, ENOENT, EPERM en EROFS foutcondities, maar geen ENOSYS.  

OPMERKINGEN

Geen accountingnoteringen worden gemaakt voor programma's die draaien als er een ongeluk {eng: crash} optreedt. In het bijzonder: voor nieteindigende programma's worden nooit noteringen gemaakt.

 

VERTALING

Alles wat tussen `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Deze handleiding uit manpages-dev 1.29 werd vertaald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

$Id: acct.2,v 1.1 2001/03/28 21:06:34 joostvb Exp $


 

Index

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
EIND WAARDE
FOUTEN
VOLDOET AAN
OPMERKINGEN
VERTALING

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:17 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - SVENSKA