> Linux Reviews > man >

abort

Funkce B() P se nikdy nevrací.


  1. abort.3.man


1. abort.3.man

Manpage of ABORT

ABORT

Section: Linux - příručka programátora (3)
Updated: 26.prosince 1996
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

abort - abnormální ukončení procesu  

SYNTAXE

#include <stdlib.h>

void abort(void);
 

POPIS

Funkce abort() způsobí abnormální ukončení procesu, pouze je-li signál SIGABORT zachycen a ovladač tohoto signálu se nevrátí, nedojde k jeho ukončení. Jestliže funkce abort() způsobí ukončení programu, všechny otevřené proudy jsou vyprázdněny a uzavřeny.

Je-li signál SIGABORT blokován nebo ignorován, funkce abort() jej i přesto překryje.  

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Funkce abort() se nikdy nevrací.  

SPLŇUJE STANDARDY

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899  

DALŠÍ INFORMACE

sigaction(2), exit(3)


 

Index

JMÉNO
SYNTAXE
POPIS
NÁVRATOVÁ HODNOTA
SPLŇUJE STANDARDY
DALŠÍ INFORMACE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:33:51 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl